Trainingen
Rekenen of Taal verbeteren door voetballer Cuchillo®

Voetbal-Taal Trainingen

Vindt uw kind al die spellingregels maar ingewikkeld? Weet hij of zij niet wanneer welke regel toegepast moet worden? Of heeft hij of zij alleen moeite met de werkwoordspelling?

Voetbal-Rekenen Training

 Heeft uw kind moeite met de rekensommen, of een specifiek onderdeel zoals breuken, verhoudingen of redactiesommen? Of  zelfvertrouwen bij het vak rekenen?

Voetbal Begrijpend Lezen Training

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen? Struikelt hij of zij over de structuur van de tekst of de verschillende vragen? Weet u niet waar u moet beginnen met het ondersteunen?

Duurzame aanpak en innovatieve trajecten voor de wereld van 2030

Voetbal-TaalTraining

TAALTRAININGEN 

Vindt uw kind al die spellingregels maar ingewikkeld? Weet hij of zij niet wanneer welke regel toegepast moet worden? Of heeft hij of zij alleen moeite met de werkwoordspelling? Het structureel aanleren, oefenen en bijspijkeren is dan noodzakelijk. Talent World biedt daarom aan leerlingen van groep 3 t/m groep 8 de Taaltraining aan!

Wat houdt de taaltraining in?

Tijdens de taaltraining komen de verschillende de verschillende onderdelen van taal aan bod. Zo wordt er gewerkt aan onder andere spelling, werkwoordspelling, grammatica.

Unieke combinatie

Voor onze trainingen werken wij met een praktijkleeromgeving (het voetbalveld) in combinatie met directe ondersteuning en uitleg door de begeleider. Bij aanvang van de training vragen wij u door middel van het startformulier aan te geven met welke specifieke onderdelen van taal er geoefend moet worden. Op basis hiervan krijgt uw kind uitleg en oefeningen aangeboden passend bij zijn of haar eigen niveau. Beheerst uw kind de nieuwe geleerde vaardigheden? Super! Hij of zij gaat dan verder met het volgende onderdeel.

Kosten
De kosten voor deze training is €42,- per les. Een les duurt 1,5 uur.

Meld uw kind aan voor de Voetbal-Taal training

Aanmeldformulier Voetbal-Taal training

Duurzame aanpak en innovatieve trajecten voor de wereld van 2030

20

Voetbal-rekentraining

Worstelt uw kind met de rekenopgaven op school? Heeft uw kind moeite met een specifiek onderdeel zoals breuken, verhoudingen of redactiesommen? Of kan uw kind wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken bij het vak rekenen? Talent World Campus geeft structurele rekenhulp aan leerlingen van groep 5 t/m groep 8 met de voetbal-rekentraining.

Wat houdt de voetbal-rekentraining in?

Tijdens de voetbal-rekentrainingen worden diverse soorten leerstof, kennis en vaardigheden behandeld per rekencategorie. De training vindt elke week plaats. Heeft uw zoon of dochter snel een extra boost nodig voor rekenen, taal, begrijpend lezen of de CITO’s? Dan kan hij of zij bij ons terecht voor een kortdurende intensieve boost training in de schoolvakanties.

Unieke combinatie

Voor onze trainingen werken wij met een praktijkleeromgeving (het veld) in combinatie met directe ondersteuning en uitleg door de begeleider. Bij aanvang van de training vragen wij u door middel van het startformulier aan te geven met welke specifieke onderdelen van rekenen er geoefend moet worden. Op basis hiervan krijgt uw kind uitleg en oefeningen aangeboden passend bij zijn of haar eigen niveau. Beheerst uw kind de nieuwe geleerde vaardigheden? Super! Hij of zij gaat dan verder met het volgende onderdeel.

Meld uw kind aan voor de Voetbal-Rekenen training

Aanmeldformulier Voetbal-Rekenen training

Oefenonderdelen
Taaltraining en Rekentraining

 • Flitsen
 • Spelling
 • Woordvorming
 • Woordsoorten
 • Lettergrepen
 • Zinsontleding
 • Spreekwoorden
 • Werkwoorden
 • Leesstrategieën
 • Diverse soorten teksten
 • Structuur van teksten
 • Woordenschat
 • Kritisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Erbij sommen
 • Eraf sommen
 • Splitsen
 • Cijferen
 • Delen
 • Vermenigvuldigen
 • Breuken
 • Tafels
 • Maten
 • Klok kijken
 • Geld
 • Grafieken
 • Kommagetallen

Korte Intensieve Trainingen

Voetbal Begrijpend lezen

Begrijpend lezen training

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen? Struikelt hij of zij over de structuur van de tekst of de verschillende soorten vragen? Weet u niet waar u moet beginnen om uw kind hierbij te ondersteunen? Talent World Campus biedt aan leerlingen van groep 3 t/m groep 8 de begrijpend lezen training waarin uw kind alle vaardigheden en kennis op doet die nodig zijn bij het begrijpend lezen. 

Tijdens de training worden verschillende vaardigheden, strategieën en onderwerpen behandeld op het gebied van begrijpend lezen. Daarnaast komt ook woordenschat aan bod. Er wordt uitgebreid geoefend met het maken van korte en lange leesteksten waarbij de leerling de verschillende strategieën leert in verschillende type teksten toe te passen. De training vindt elke week plaats.

Meld uw kind aan voor de begrijpend lezen training

Aanmeldformulier Voetbal-Begrijpend Lezen training