Back to Course

Wat zijn de doelstellingen per leeftijdsgroep?

LESSEN: 0

De KNVB heeft voor elke leeftijdscategorie een algemeen doel uitgeschreven. Elke keer als spelers doorgroeien naar een volgende leeftijdscategorie, komt er een doel bij.

Onder 7 heeft bijvoorbeeld één doel: het beheersen van de bal, dat doel blijft net als de doelen van de volgende leeftijdscategorieën staan tot Onder 19, die categorie heeft dus zeven doelen. De doelen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen, maar kunnen tegelijkertijd in één oefening trainbaar zijn.

 • O6 & O7: beheersen van de bal; 
 • O8 & O9: doelgericht handelen met de bal;
 • O10 & O11: doelgericht samenspelen;
 • O12 & O13: spelen vanuit een basistaak;
 • O14 & O15: afstemmen basistaken binnen het team;
 • O16 & O17: spelen als een team;
 • O18 & O19: presteren als een team in de competitie.

Subdoelstellingen

Naast de algemene doelen, zijn er per leeftijdscategorie ook subdoelstellingen geformuleerd op basis van veelvoorkomende wedstrijdsituaties:

 • Opbouwen
 • Scoren
 • Verstoren van de opbouw
 • Doelpunten voorkomen
 • Omschakelmomenten (vanaf Onder 13)

0 Lessons