Gebruikmaken van e-Coaching

Last activity on 30 March 2023


Wat is een meerweeks programma?

Uiteindelijk wordt de wijze van aanvallen, verdedigen en omschakelen bepaald door de wijze van spelen van het team en het handelen (als collectief) van de individuele spelers daarbinnen. Spelers voeren handelingen met en zonder bal uit. Deze handelingen moeten bijdragen aan het doel van het spel: winnen.

Spelinzicht en communicatie

De kwaliteit van handelen met en zonder bal is bepaald door de keuze die een speler maakt in relatie tot de voetbalsituatie. Dit is spelinzicht. De keuze die een speler maakt in relatie tot de medespelers en of tegenstanders heet communicatie.

Aangezien er sprake is van een vastgestelde speelduur, moeten de spelers gedurende deze periode het handelen met en zonder bal volhouden met zo min mogelijk kwaliteitsverlies. Dit is voetbalconditie. Door de ontwikkeling van de afgelopen jaren zijn de aspecten fysieke kracht en winning mindset (‘winnaarsmentaliteit’) steeds vaker ter sprake gekomen. Deze aspecten zouden mogelijk een onderdeel moeten zijn van de structuur van voetballen.

Doelstellingen per leeftijdscategorie

De doelen van de meerweekse programma’s verschillen per leeftijdscategorie. Onder 7 heeft bijvoorbeeld één algemeen doel: het beheersen van de bal. Elke keer dat de spelers een leeftijdscategorie opschuiven komt daar een nieuw doel bij.

  • Onder 7: beheersen van de bal;
  • Onder 9: doelgericht handelen met de bal;
  • Onder 11: doelgericht samenspelen;
  • Onder 13: spelen vanuit een basistaak;
  • Onder 15: afstemmen basistaken binnen het team;
  • Onder 17: spelen als een team;
  • Onder 19: presteren als een team in de competitie.

Programma’s gericht op een specifieke doelstelling en/of voetbalhandeling

In de nabije toekomst komen er ook steeds meer meerweekse programma’s die specifiek gericht zijn op het verbeteren van een specifieke doelstelling zoals het scoren of een het verbeteren van een voetbalhandeling bijvoorbeeld het passen in de opbouw.

MODULES
This lesson is a preview

4 Lessons