Rendement Op Jouw Talent

Last activity on 30 March 2023


Macht der Gewoontes!

Handelen en veranderen..maar eerst inzien

Jouw dagelijkse handelingen bepalen de koers van je leven. Zo ook hoe je talent voor jou gaat werken.

n

Door inzicht te krijgen in jouw goede en mindere gewoontes zal je bewuster worden van jouw keuzes en meer aandacht schenken aan wat jou vooruit helpt.

MODULES
This lesson is a preview

11 Lessons