...

WK1 : Piraten Spel


1 Lessons

MODULES

WK1 : Piraten Spel

Last activity on 24 March 2023


Basisvorm

Piratenspel

 • 1/2 veld
 •  6 tot 9 spelers
 • O8 t/m O12

Doelstellingen

 1. 1 tegen 1 met frontale druk en kleine doeltjes
 2. 2 tegen 2 met bijsluiten
 3. 2 tegen 2 omschakelen naar 4 tegen 4
 4. 4 tegen 4 met 4 doeltjes

Materialen

 • Ballen       : 8
 • Pillonnen : 4
 • Hesjes      :16 (8×2 kleuren)
 • Doelen      : 4
 • Hoedjes    :16 (8×2 kleuren)

Opstartvorm - 5 minuten

 • Lengte: 15 meter
 • Breedte: 10 meter
 • Iedere speler loopt met een bal aan de voet in het vak
 • Op het signaal van de trainer start het spel
 • Spelers proberen hun eigen bal te beschermen en ondertussen iemand zijn of haar bal uit het vak te schieten
 • Als een speler een bal uit het vak schiet, krijgt diegene een punt
 • Op het moment dat de bal buiten het vak beland, haalt de speler deze op een dribbelt weer terug het vak in

Specificaties

DOELSTELLING

Meerdere doelstellingen

MOEILIJKER MAKEN

 • Een speler probeert zonder bal aan de voet de andere ballen buiten het vak te schieten

MAKKELIJKER MAKEN

 • Veld breder en/of langer maken

OEFENING 1 - 15 minuten

1 TEGEN 1 MET FRONTALE DRUK EN KLEINE DOELTJES

 • Lengte 15 meter
 • Breedte 25 meter
 • De aanvaller kan scoren op één van de twee kleine doeltjes
 • De verdediger kan scoren met een lijndribbel door het poortje
 • De aanvaller (oranje) wordt ingespeeld met een pass door het poortje
 • De aanvaller neemt de bal mee en speelt 1 tegen 1 tegen de verdediger (blauw)
 • Op het moment dat de bal gespeeld wordt loopt de verdediger om één van de twee doeltjes en zet druk op de aanvaller
 • Als de 1 tegen 1 situatie afgelopen is (bal uit, of een doelpunt), dan draaien de spelers door

DOELSTELLING

Uitspelen van één tegen één situatie verbeteren

AANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN

 • Veld breder en/of langer maken
 • Doeltjes verder uit elkaar plaatsen, waardoor de verdedigers een grotere afstand moeten overbruggen

AANVALLEN MOEILIJKER MAKEN

 • Veld smaller en/of korter maken
 • Doeltjes dichterbij elkaar plaatsen, waardoor de verdedigers een kleinere afstand moeten overbruggen
 • Inspelen van de bal variëren met een ingooi

OEFENING 2 - 15 minuten

2 TEGEN 2 MET BIJSLUITEN

 • Lengte 25 meter
 • Breedte 15 meter
 • Beide teams kunnen scoren op een klein doeltje
 • Tweede aanvaller en verdediger starten naast het kleine doeltje
 • Er wordt gestart met een pass naar de aanvaller (oranje)
 • Op het moment dat de bal gespeeld wordt zet de verdediger druk op de aanvaller
 • Na de pass sluiten de tweede aanvaller en verdediger direct aan zodat het 2 tegen 2 wordt
 • Als de bal uitgaat (zijlijn of doelpunt) dan draaien de spelers door

DOELSTELLING

Door middel van dribbelen of passen in kansrijke positie komen

AANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN

 • Veld breder en/of langer maken
 • Verdediger op grotere afstand van de aanvaller laten starten door de witte lijn te verplaatsen

AANVALLEN MOEILIJKER MAKEN

 • Veld smaller en/of korter maken
 • Verdediger dichter bij de aanvaller laten starten door de witte lijn te verplaatsen

VOETBALHANDELING – DRIBBELEN

Met de bal een afstand overbruggen

AANDACHTSPUNTEN

 • Raak de bal zo vaak dat je hem in looptempo in de goede richting mee kan nemen
 • Laat de bal niet wegspringen
 • Buig je bovenlichaam iets over de bal heen

OEFENING 3 - 20 minuten

2 TEGEN 2 OMSCHAKELEN -> 4 TEGEN 4

 • Lengte 30 meter
 • Breedte 20 meter (per veldje)
 • Beide teams kunnen scoren op een klein doeltje
 • Er wordt gestart met een 2 tegen 2 situatie op beide veldjes
 • Op het linkerveld start oranje met balbezit en op het rechterveld blauw
 • Op het moment dat er op één van de twee veldjes gescoord wordt of de bal uitgaat, wordt er 4 tegen 4 over het hele veld gespeeld
 • Als beide ballen uit zijn, starten er op het signaal van de trainer twee nieuwe 2 tegen 2 situaties

BEDOELING VAN DE OEFENING

Door middel van dribbelen of passen in kansrijke positie komen

VOETBALHANDELING – DRIBBELEN

Met de bal een afstand overbruggen

AANDACHTSPUNTEN

 • Raak de bal zo vaak dat je hem in looptempo in de goede richting mee kan nemen
 • Laat de bal niet wegspringen
 • Buig je bovenlichaam iets over de bal heen

OEFENING 4 - 20 minuten

DOELSTELLING

Uitspelen van één tegen één situatie verbeteren

AFMETINGEN

 • Lengte: 20 meter
 • Breedte: 40 meter

SPELREGELS

 • Beide teams kunnen scoren op twee kleine doeltjes
 • Als de bal uit is, indribbelen of inpassen
 • Bij een doelpunt, achterbal of hoekschop bij het eigen doeltje starten
 • (Eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop

BEDOELING VAN DE OEFENING

Door middel van dribbelen of passen in kansrijke positie komen

VOETBALHANDELING – PASSEREN

Een tegenstander uitspelen

AANDACHTSPUNTEN

 • Kijk voordat je je individuele actie maakt waar de verdediger positie kiest en waar ruimte ligt
 • Speel de bal niet te ver voor je uit, houdt de bal onder controle
 • Zorg dat je versnelt tijdens en na de passeeractie anders ben je makkelijk te verdedigen
MODULES
This lesson is a preview

1 Lessons