Erasmus Talent Campus
Wij brengen leren tot leven, voor kinderen van 5 t/m 11 jaar!

Bijlessen

Kan uw kind wat hulp gebruiken bij taal, rekenen of begrijpend lezen? Haalt uw kind plezier uit voetbal? Dan biedt Talent World dé bijlesoplossing voor hem/haar.

Trainingen

Wij geven handvatten die nodig zijn om zelf verder te kunnen. Dus heeft uw kind een steuntje in de rug nodig, kennis over hoe het beste te leren of is extra uitleg? 

Hulp van Cuchillo®!

Cuchillo©, is een jongetje die de droom leeft van iedere voetballer, doordat hij als talent bij FC Marselona successen kent en daardoor de voetbalwereld afreist..

Talent World Campus heeft plaats voor leerlingen die plezier beleven aan voetbal en zich daar buiten schooltijd mee bezig houden. Wij bieden voetballers de kans om na schooltijd met professionele coaching en begeleiding zich te ontwikkelen naar hun eigen plafond, terwijl zij op-maat ondersteuning voor basisonderwijs genieten.

Talent World Campus is bedoeld om de jeugd te laten schitteren met hun eigen kwaliteiten. Wij willen, door hun passie voor sport te benutten, dat zij de wereld om zich heen positief beïnvloeden en mooier maken. Met de kernwaarden sportiviteit, respect, kameraadschap, discipline en plezier – die gelden voor leerlingen, begeleiders en leraren, halen wij het beste uit iedereen boven.

De slimme combinatie tussen
basisonderwijs en voetbal!