Bijlessen
Voetballend naar succes op school!

De slimme combinatie tussen
basisonderwijs en voetbal!

Hoe wij leren tot leven brengen!

Kan uw kind wat extra hulp gebruiken bij het rekenen? Heeft uw kind een achterstand bij taal en spelling of moeite met begrijpend lezen? Talent Campus biedt een innovatieve voetbal-bijles aan kinderen voor de basisschool van groep 3 tot en met groep 8. Wij werken met met de leerling vanuit zijn of haar passie voor voetbal. Alle lesmateriaal wordt aangereikt vanuit voetbalverhalen, voorbeelden en alle denkbare varianten, tot een totale en unieke leermethode.

Individuele aandacht en begeleiding basisschool bijles

Bij Talent World Campus krijgt de enthousiaste voetballer de individuele aandacht en begeleiding die nodig is om weer aan te haken bij de rest van de klas. De bijlessen zijn één-op-één, in de klas en in groepsverband op het veld, waardoor de les kan worden aangepast aan de behoefte van de leerling in de voetballer. De bijles is vooral gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen, taal en begrijpend lezen. We bieden ook hulp op andere gebieden, bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

Hoe ziet een bijles bij Talent World Campus eruit? 

Aan het begin van de lessenreeks bespreken we waar de leerling tegenaan loopt. Aan de hand van de doelen die hieruit voort komen worden de lessen en bijbehorende voetbaltrainingen ingedeeld. Bij de start van de lessen wordt met de leerling besproken aan welke doelen en opdrachten vandaag gewerkt wordt. Dit gebeurd altijd aan de hand van een voetbalverhaal wat zij lezen of wordt voorgelezen en besproken. Daarnaast wordt ook herhaald waar de vorige keer aan gewerkt is en controleert de begeleider of de leerstof is blijven hangen.

Vervolgens gaan we aan de slag met de doelen en leerstof voor die dag. De begeleider legt lastige onderdelen uit en oefent samen met de leerling totdat deze de stof beheerst. Op het veld, worden alle onderdelen tot leven gebracht in een trainingsvorm of spelvorm. Aan het eind van de les en training bespreken ze de doelen van die les en de tips die gegeven zijn. De resultaten worden op een scorecard bijgehouden en leiden tot een heus voetbaltaal- of voetbalrekendiploma. De leerling krijgt eventueel aandachtspunten mee om de komende tijd op te letten of zelfstandig mee te oefenen. De begeleider schrijft een kort evaluatieverslagje over de les en deelt deze met de betrokkenen via de mail.

Flexibel dankzij de strippenkaart

Voor de basisschool bijlessen maken we gebruik van een strippenkaart. Een strip is 1,5 uur individuele begeleiding. Je kunt kiezen uit een 5- of 10-strippenkaart. Via ons reserveringssysteem is het mogelijk om de bijlessen zelf online in te plannen. De bijlessen kunnen zowel doordeweeks als in het weekend plaats vinden, op basis van beschikbaarheid. De bijlessen van Talent World Campus zijn altijd één-op-één. Na elke bijles ontvangt u een evaluatieverslag via een videoboodschap, zo bent u direct op de hoogte van de voortgang!

Korte
Intensieve Programma's

Voetbal Boosttrainingen

Heeft uw zoon of dochter een extra boost nodig voor rekenen, taal, begrijpend lezen of de Cito’s? Dan kan hij of zij bij ons terecht voor een kortdurende intensieve training in de schoolvakanties. 

Tijdens de boosttraining wordt de leerstof, kennis en vaardigheden behandeld die uw kind nodig heeft. De boost wordt in kleine groepjes op drie dagen in de vakanties gegeven en duurt 2 uur per dag.

CITO Trainingen

Scoort uw kind op de CITO toetsen anders dan op de methode toetsen? Weet uw kind niet hoe hij of zij de vragen van de CITO trainingen moest aanpakken? Is uw kind vaak zenuwachtig bij toetsen? Dan kan het helpen om hiermee te oefenen.

De vraagstelling van de CITO is anders dan die van de methodetoetsen. Als gevolg hiervan hebben sommige kinderen problemen bij het maken van de toets. Daarom oefenen we bij Talent World Campus met het oplossen van CITO opgaven, bieden we de kinderen een helder stappenplan en leren we de kinderen omgaan met stress. Hierdoor kan uw kind de toets met meer zelfvertrouwen maken.

Meld uw kind aan voor bijles(sen)

Aanmeldformulier bijlessen

Voetbalbelevenissen en onderwijs
met Cuchillo®