TWI start erkende ALO opleiding met baangarantie

Nog geen onderwijsbevoegdheid?
Heb je een sportonderneming en zou je niks liever willen dan elke dag werken vanuit je passie? TWI biedt vanaf februari 2023 (voorinschrijving, beperkt aantal plaatsen) met een duaal traject (betaalde baan en deeltijd studeren ) je die kans richting een onderwijsbevoegdheid als leraar lichamelijke opvoeding.


De ALO-opleiding in deeltijd van TWI in samenwerking met een particuliere hogeschool sluit aan bij wat het werkveld vraagt. De officiële accreditatieorganisatie NVAO heeft de ALO van onze partner volledig geaccrediteerd. Dat betekent dat de kwaliteit positief is beoordeeld. Er werd onder meer gekeken naar het opleidingsprogramma, het docentenkorps, de toelatingscriteria en het eindniveau van studenten.

Leren wat de markt van u vraagt

De basis voor deze opleiding is de landelijke kennisbasis voor leraar lichamelijke opvoeding. Na de deeltijdopleiding heeft je dezelfde houding, kennis en vaardigheden als na een reguliere voltijd ALO-opleiding. Je ontwikkelt algemene pedagogisch-didactische vaardigheden en doet vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op over bewegingsonderwijs. Dit doe je in modules en in je eigen tempo.

Verschil met andere ALO’s: stage

De deeltijd ALO-opleiding van TWI is op één punt anders dan reguliere ALO’s. Bij TWI voer je een groot deel van de opdrachten uit in de eigen praktijk of op een stageplaats. Zo kun je het geleerde direct toepassen. Om de lerarenopleiding te kunnen volgen heeft u daarom een stageadres of geschikte werkplek nodig. TWI en haar partners garanderen deze!

ALO-opleiding in 4 fases

De ALO is verdeeld in vier fases.

  1. De propedeutische (brede en oriënterende) fase: 6 modules, een afsluitende beroepsopdracht op de stageplek en een portfolio met eindtoets.
  2. De verdiepende fase: 7 modules en een beroepsopdracht en portfolio met eindtoets als afsluiting.
  3. De derde fase: 5 modules en ter afsluiting een portfolio.
  4. De vierde fase: een verplichte module, een keuzemodule, afstudeeronderzoek (scriptie), portfolio en een assessment op de stageplek.

Modules bestaan uit klassikale lessen, discussies, inbreng en uitwisseling van werkervaring,
praktijkopdrachten, portfolio-opdrachten en cases. Slaag je voor de opleiding, dan heb je een HBO Bachelor niveau en mag je de graad Bachelor of Education (BEd) voeren.

Toelatingseisen tot de ALO

Voor de toelating tot de ALO-opleiding van TWI gelden dezelfde eisen als voor andere ALO-opleidingen. Je hebt minimaal een diploma nodig op HAVO- of MBO-niveau 4. Verder vragen we een bewijs van sportmedische keuring en u moet een motorische vaardighedentest doen. Deze test bestaat uit 6 onderdelen: presentatie, bewegen en muziek, atletiek, turnen, zelfverdediging en spel. Daarnaast beoordeelt de toelatingscommissie van onze partner of uw stageplaats aansluit bij de opleiding.